Lombardný úver

Lombardný úver

Lombardný úver je málo známy typ úveru, patriaci medzi rýchle krátkodobé úvery. Banky pri jeho poskytovaní vyžadujú istenie úveru hnuteľným majetkom, ako napríklad cenné papiere, rôzny tovar, práva a pohľadávky, vzácne kovy alebo iné cennosti.

Objem úveru pochopiteľne závisí od hodnoty istiny. Banky zväčša poskytujú úver do 60-90% hodnoty zálohy. Doba splatnosti je presne dohodnutá, pri jej nedodržaní si banka nárokuje na založený hnuteľný majetok.

Veľkou výhodou lombardného úver je, že zadĺžený klient nemusí predávať svoj majetok, ale použije ho ako zálohu na získanie tohto úveru. Celá výška pôžičky je úročená bez ohľadu na to, či ju klient využil. Možno práve preto nie je tento typ úveru medzi klientmi bánk moc populárny a príliš sa nevyužíva.

Lombardný úver je často poskytovaný Národnou bankou Slovenska ostatným bankám za tzv. lombardnú sadzbu.

Odporúčame aj:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.