Revolvingový úver

druhy.pozi.info5

Revolvingový úver sa dá prirovnať k obyčajnému úveru z kontokorentného účtu, je tu ale predsa jedna odlišnosť. Termín "revolvingový" znamená po slovensky "obnovujúci sa". Pri tomto type úver je ...

Krátkodobý úver

druhy.pozi.info4

Krátkodobé úvery patria medzi bezúčelové typy pôžičiek, ako už z názvu vyplýva, vyznačujú sa hlavne krátkou dobou splatnosti - väčšinou niekoľko mesiacov, ale pri každej banke/nebankovke je to ...

Konsolidačný úver

druhy.pozi.info3

Konsolidačný úver je pôžička na splatenie úverov. Môže to mať rôzne dôvody, medzi výhody tohto typu úveru patrí samozrejme lepšia prehľadnosť, navyše pri správnej konsolidácií môžete v konečnom ...

Eskontný úver

druhy.pozi.info2

Ako už z názvu vyplýva, pri eskontnom úvere banka eskontuje (kupuje) od klientov zmenky pred ich splatnosťou. Predajom zmenky dostáva klient eskontný úver, ktorý trvá do posledného dňa splatnosti ...

Lombardný úver

druhy.pozi.info1

Lombardný úver je málo známy typ úveru, patriaci medzi rýchle krátkodobé úvery. Banky pri jeho poskytovaní vyžadujú istenie úveru hnuteľným majetkom, ako napríklad cenné papiere, rôzny tovar, práva a ...

Kontokorentný úver

druhy.pozi.info0

Kontokorentný typ úveru je úver poskytovaný podnikateľom. Je to krátkodobý úver, ktorý podnikatelia využívajú hlavne na splatenie neočakávaných výdavkov (pohľadávok) a na financovanie zásob. Úver ...